Spolek Sportability, z.s. je neziskovou organizací zabývající se rozvojem a podporou aktivního způsobu života lidí s handicapem. Díky Sportability se mohou lidé s různými druhy handicapu naplno věnovat atraktivním sportům jako je lyžování, cyklistika, nebo sjíždění divokých řek. Nezáleží při tom, jedná-li se o nejlepší reprezentanty v daném sportovním odvětví, nebo o začátečníky, kteří si chtějí některý ze sportů vyzkoušet poprvé. 

Spolek každoročně pořádá pravidelná soustředění a sportovní pobytové kurzy zaměřené především, nikoliv však výlučně, na sjezdové lyžování. V průběhu těchto akcí se snažíme nejen o vytvoření kvalitních podmínek pro sportování lidí s handicapem, ale také o jejich zapojení do širšího kolektivu spolu s nehandicapovanými sportovci.

Sportability, z.s.

IČO: 22885102

Adresa: Ostrovského 1190/17, Smíchov, 150 00 Praha

E-mail: info@sportability.cz

Tel.: +420 606 402 902